gro-up Buurtwerk logoRondkomeninrotterdam.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl

Bijzondere bijstand energiekosten

Hoogte bijzondere bijstand voor extra energiekosten

Voor de hoogte van de Bijzondere bijstand voor extra energiekosten kijken we naar uw inkomen en de hoogte van uw energierekening. Als u een inkomen heeft rond de bijstandsnorm, dan is de kans groot dat u bijzondere bijstand krijgt.

In de tabel ziet u de gemiddelde energierekening per type huishouden. Dit bedrag moet u altijd zelf betalen. Is uw energierekening hoger dan het bedrag in de tabel? Dan krijgt u misschien bijzondere bijstand voor het verschil.

Bent u Dan betaalt u zelf (eigen bijdrage)
Alleenstaande € 141
Alleenstaande ouder € 241
Echtpaar zonder kinderen € 171
Echtpaar met kinderen € 279
Alleenstaande met AOW en/of pensioen € 157
Echtpaar met allebei AOW en/of pensioen € 191

Hieronder een rekenvoorbeeld. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeeld

U bent alleenstaand en u ontvangt een bijstandsuitkering. Uw maandelijkse energierekening is € 200,-. U eigen bijdrage is € 141,-.  U heeft dan mogelijk recht op € 59,- bijzondere bijstand voor extra energiekosten.