gro-up Buurtwerk logoRondkomeninrotterdam.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl

Gers met geld

Wat is Gers met Geld?
Gers met Geld is een speciaal programma dat Rotterdammers met schulden helpt om financieel zelfredzaam te worden. Bij Gers met Geld volgt iedereen zijn eigen traject. Elke deelnemer kiest samen met zijn trajectcoach de trainingen en activiteiten uit die voor hem of haar van belang zijn. Bijvoorbeeld een taalcursus, voor het verbeteren van de taalvaardigheid, een rekencursus of een training budgetteren. Dit maakt deel uit van de persoonlijke leerlijn van de deelnemer. Een traject duurt 6 tot 11 maanden, afhankelijk van het persoonlijke programma van de deelnemer.

Voor wie is Gers met Geld?
Gers met Geld is voor alle Rotterdammers met schulden. Omdat Gers met Geld werkt met een persoonlijke leerlijn is het programma ook geschikt voor jongeren, laaggeletterden en deelnemers met een licht verstandelijke beperking.

Wat doet Gers met Geld?
Gers met Geld zet in op gedragsverandering, daarom richt Gers met Geld zich op verschillende gebieden:

  • Weten; zorgen voor de benodigde kennis.
  • Kunnen; zorgen dat je daadwerkelijk in actie kan komen.
  • Doen; doe je ook echt wat nodig is?

Op deze manier zoeken we aansluiting bij de deelnemer en zijn of haar manier van leren. Samen met de KBR, gemeentelijke loketten en wijkpartners wordt er gezorgd voor een afstemming en een passende en volledige schuldhulpverlening.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Professionals van Checkpoint kunnen u doorverwijzen naar Gers met Geld. Wanneer u een afspraak maakt bij Checkpoint kunt u daar bespreken of Gers met Geld een goed traject is voor u en direct een afspraak plannen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Gers met Geld op de website.