gro-up Buurtwerk logoRondkomeninrotterdam.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl

Extra steun voor Rotterdammers

Door de enorme stijging van prijzen van energie en levensonderhoud kampen steeds meer Rotterdammers met geldzorgen. Om hen te helpen, en om te zorgen dat de geldproblemen niet erger worden, breidt de gemeente de hulpverlening uit.

De gemeente zoekt mensen met geldproblemen actiever op en er komen nieuwe steunmaatregelen.
Rotterdam investeert hiervoor 4,5 miljoen extra boven op het budget van ruim 11 miljoen euro per jaar.
Dit doet de gemeente om de periode te overbruggen tot de aangekondigde rijksmaatregelen effect hebben.

Verstevigd vangnet

Wethouder Enes Yigit van Armoedebestrijding, schuldenaanpak en taal zegt hierover: ‘Veel Rotterdammers worden hard geraakt door de inflatie en energieprijzen. De bestaanszekerheid van veel mensen is in gevaar. Dat baart me zorgen.
Gelukkig heeft Rotterdam de afgelopen 4 jaar al een stevig vangnet neergezet voor mensen in armoede en met schulden.
We verstevigen dit vangnet nu en komen met extra acties om mensen in acute nood te helpen. Zodat elke Rotterdammer de winter door komt en niet door het ijs zakt.’

Schoolontbijt en noodhulp

Om te voorkomen dat mensen niks te eten hebben werkt de gemeente samen met andere partijen.
Het jeugdeducatiefonds biedt 85 basisscholen de mogelijkheid om schoolontbijt te verzorgen.
Het Rode Kruis zorgt voor (voorlopig) 3.000 boodschappenkaarten (met een tegoed erop) die maatschappelijke partners in de wijk direct in kunnen zetten.
Ook werken we aan noodhulp voor voedsel en kleding samen met bedrijven, gulle gevers en subsidiepartners.

Energietoeslag en -klussers

De gemeente keert de éénmalige Rijksbijdrage van € 500 voor 1 november uit. Inmiddels hebben 38.000 mensen in de bijstand het bedrag op hun rekening ontvangen. Mensen met een laag inkomen kunnen via hun hulpverlener een energieklusser laten komen of een nieuwe energiezuinige koelkast of wasmachine aanvragen. Voor dit witgoedfonds, in beheer bij het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, is 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Extra inzet schuldhulp

Er komt extra inzet op schuldhulp. Mensen met een huurachterstand worden hun huis niet uitgezet enkel als gevolg van inflatie en gestegen energiekosten.
De gemeente zorgt voor een aflospauze of gedeeltelijke kwijtschelding voor Rotterdammers met een schuldregeling.
Mensen met een lopend traject voor schulddienstverlening worden hier niet uitgezet als gevolg van stijgende energielasten.
Om de toestroom van mensen met schulden aan te kunnen komen er 10 voltijds trajectbegeleiders bij.

Online, telefonisch en fysiek

Het is de bedoeling dat alle Rotterdammers die recht hebben op inkomensondersteunende regelingen, deze ook ontvangen.
Vooral ouderen hebben nog lang niet allemaal de energietoeslag aangevraagd.
Vanaf half oktober gaat er daarom een speciaal team de straat op om ouderen te informeren over de energietoeslag en hen te helpen met de aanvraag.

Financiën

Naast het budget van ruim 11 miljoen euro per jaar, komt er 1,1 miljoen in 2022 en 3,4 miljoen euro in 2023 beschikbaar om de gevolgen van de inflatie en energiekosten aan te pakken.

kijk voor meer informatie op https://www.rotterdam.nl/nieuws/geldzorgen/